Phê duyệt tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Phê duyệt tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa Công văn số 2677/QĐ-UBND
Loại văn bản
Số, ký hiệu 2677/QĐ-UBND
Ngày ban hành 02-10-2020
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Trích yếu Phê duyệt tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực
Số Công báo
Ngày xuất bản
Không có văn bản

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh