Số công báo: 76 Ngày xuất bản: 22-12-2021
Quyết định số 14/2021/QĐ-UBND quy định phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Khánh Hòa. Quyết định số 14/2021/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 14/2021/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09-11-2021
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Trích yếu Quy định phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Khánh Hòa.
Ngày hiệu lực 20-11-2021
Lĩnh vực Kinh tế - Tài chính
Số Công báo 76
Ngày xuất bản 22-12-2021
Số, ký hiệu: 3469/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 24/12/2020
Trích yếu: Về việc bổ sung danh mục, tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng trang bị cho các Trạm Y tế xã để phục vụ triển khai đề án y tế cơ sơ thuộc Dự án HPET
Số, ký hiệu: 1928/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 31/07/2020
Trích yếu: Phê duyệt bổ sung danh mục quy định tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Khánh Hòa
Số, ký hiệu: 1194/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 26/05/2020
Trích yếu: Phê duyệt bổ sung Danh mục quy định tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng trang bị cho các đơn vị thuộc ngành y tế để phục vụ phòng, chống dịch COVID-19
Số, ký hiệu: 817/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 13/04/2020
Trích yếu: Phê duyệt danh mục quy định tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng của các đơn vị thuộc Sở Y tế
Số, ký hiệu: 3965/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 21/12/2018
Trích yếu: Ban hành Danh mục tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Khánh Hòa
14/2021/QĐ-UBND:
14_2021_qd_ubnds.doc:
14_2021_qd_ubnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh