Nghị quyết số 42/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư công trình Trường Tiểu học Vĩnh Nguyên 3 (điểm Bích Đầm), hạng mục: sửa chữa khối phòng học, nhà vệ sinh học sinh; nâng cấp sân trường; bàn, ghế học sinh; sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời
Nghị quyết số 42/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư công trình Trường Tiểu học Vĩnh Nguyên 3 (điểm Bích Đầm), hạng mục: sửa chữa khối phòng học, nhà vệ sinh học sinh; nâng cấp sân trường; bàn, ghế học sinh; sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời Công văn số 42/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 42/NQ-HĐND
Ngày ban hành 28-04-2023
Cơ quan ban hành Thành phố Nha Trang
Trích yếu Về chủ trương đầu tư công trình Trường Tiểu học Vĩnh Nguyên 3 (điểm Bích Đầm), hạng mục: sửa chữa khối phòng học, nhà vệ sinh học sinh; nâng cấp sân trường; bàn, ghế học sinh; sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời
Ngày hiệu lực 21-04-2023
Lĩnh vực Đầu tư - Xây dựng
Số Công báo
Ngày xuất bản
Không có văn bản
42_nq_hdndnt.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh