Quyết định số 1698/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND ngày 07/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ giá thuê mặt bằng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025
Quyết định số 1698/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND ngày 07/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ giá thuê mặt bằng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025 Quyết định số 1698/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 1698/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13-06-2022
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Trích yếu Ban hành Quy chế phối hợp triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND ngày 07/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ giá thuê mặt bằng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025
Ngày hiệu lực 13-06-2022
Lĩnh vực Kinh tế - Tài chính
Số Công báo
Ngày xuất bản
Số, ký hiệu: 16/2020/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 07/12/2020
Trích yếu: Về hỗ trợ giá thuê mặt bằng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025
1698_qd_ubnd.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh