Số công báo: 03+04 Ngày xuất bản: 03-02-2021
Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND ngày 07/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về hỗ trợ giá thuê mặt bằng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025. Công văn số 16/2020/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 16/2020/NQ-HĐND
Ngày ban hành 07-12-2020
Cơ quan ban hành HĐND Tỉnh
Trích yếu Về hỗ trợ giá thuê mặt bằng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực Kinh tế - Tài chính
Số Công báo 03+04
Ngày xuất bản 03-02-2021
Không có văn bản
16/2020/NQ-HĐND:
16/2020/NQ-HĐND:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh