Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
15/NQ-HĐND 27/12/2006 Huyện Khánh Vĩnh Về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2007
14/2006/NQ-HĐND 27/12/2006 Huyện Khánh Vĩnh Về việc phê chuẩn Điều chỉnh Danh mục đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện năm 2006
13/NQ-HĐND 27/12/2006 Huyện Khánh Vĩnh Về tình hình kinh tế - xã hội năm 2006 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2007
12/NQ-HĐND 27/12/2006 Huyện Khánh Vĩnh Về kế hoạch sử dụng đất năm 2007
11/2006/NQ-HĐND 27/12/2006 Huyện Khánh Vĩnh Về việc thông qua đề án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Khánh Vĩnh, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa
10/NQ-HĐND 27/12/2006 Huyện Khánh Vĩnh Về việc phê chuẩn Danh mục đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện năm 2007
40/CT-UBND 26/12/2006 UBND Tỉnh Về việc triển khai các biện pháp đồng bộ phòng, chống dịch cúm gia cầm, dịch cúm A (H5N1) ở người và dịch lở mồm, long móng gia súc trên địa bàn tỉnh
39/2006/CT-UBND 26/12/2006 UBND Tỉnh Về việc thực hiện niêm yết giá và bán theo giá niêm yết đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú
95/2006/QĐ-UBND 25/12/2006 UBND Tỉnh Ban hành Quy định cấp phát không thu tiền các loại giống cây lương thực, vật tư nông nghiệp, muối iốt, vở học sinh; bán các mặt hàng chính sách xã hội và vận chuyển tiêu thụ sản phẩm hàng hóa cho đồng bào các dân tộc thiểu số ở miền núi, hải đảo giai đoạn 2006 - 2010
39/2006/QĐ-UBND 25/12/2006 Thành phố Cam Ranh Về việc ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân thị xã Cam Ranh thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng
38/2006/QĐ-UBND 22/12/2006 Thành phố Cam Ranh Về việc ban hành chương trình hành động của Ủy ban nhân dân thị xã Cam Ranh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
94/2006/QĐ-UBND 19/12/2006 UBND Tỉnh Về việc Quy định Bảng giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Khánh Hòa
47/NQ-HĐND 18/12/2006 HĐND Tỉnh Về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hoà năm 2007
46/NQ-HĐND 18/12/2006 HĐND Tỉnh Về chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hoà năm 2007
45/NQ-HĐND 18/12/2006 HĐND Tỉnh Về tổng biên chế sự nghiệp địa phương năm 2007

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm
Văn bản khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh