Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
40/2006/QĐ-UBND 07/06/2006 UBND Tỉnh Về giá tiêu thụ nước sinh hoạt nông thôn của Hệ thống nước Trạm bơm Ninh Phú và Hệ thống nước tự chảy tại các xã Ninh Diêm, Ninh Thủy, huyện Ninh Hòa
39/2006/QĐ-UBND 06/06/2006 UBND Tỉnh Ban hành Kế hoạch thực hiện bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
38/2006/QĐ-UBND 06/06/2006 UBND Tỉnh Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Phát huy vai trò của cơ quan và cán bộ tư pháp trong phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ năm 2006 đến năm 2010.
37/2006/QĐ-UBND 06/06/2006 UBND Tỉnh Phê duyệt Kế hoạch phối hợp liên ngành triển khai công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm giai đoạn 2006 - 2010 trên địa bàn tỉnh
2907/UBND-VP 05/06/2006 UBND Tỉnh Về việc Thực hiện Quyết định số 114/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng về chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước
998/QĐ-UBND 02/06/2006 UBND Tỉnh Về việc phân loại đường, hệ sẽ các đường quy hoạch tại khu quy hoạch dân cư thôn 1 thị trấn Ninh Hòa, huyện Ninh Hòa theo quy định tại Quyết định 05/2006/QĐ-UBND
2877/UBND-TĐKT 02/06/2006 UBND Tỉnh Về việc hướng dẫn các hình thức, đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng
988/QĐ-UBND 31/05/2006 UBND Tỉnh Về việc quy định mức chi bồi dưỡng, hỗ trợ tiêu hủy cho công tác phòng, chống dịch lở mồm, long móng gia súc năm 2006
984/QĐ-UBND 30/05/2006 UBND Tỉnh Phê duyệt kinh phí bồi thường bổ sung khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Công trình Nhà máy đóng tàu Cam Ranh phường Cam Phú - Cam Phúc Nam, thị xã Cam Ranh
36/2006/QĐ-UBND 30/05/2006 UBND Tỉnh Về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 2 của “Quy định chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng và tổ chức quản lý khai thác công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn” ban hành kèm theo Quyết định số 103/2004/QĐ-UB ngày 05 tháng 4 năm 2004 của UBNĐ tỉnh Khánh Hòa.
961/QĐ-UBND 26/05/2006 UBND Tỉnh Về việc ban hành Quy hoạch mạng lưới trường học trong hệ thống giáo dục quốc dân đến năm 2010 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
35/2006/QĐ-UBND 24/05/2006 UBND Tỉnh Về việc quy định danh mục các khu neo đậu tàu, thuyền trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà
21/CT-UBND 24/05/2006 UBND Tỉnh Về việc bình ổn giá cả sau khi tăng giá xăng dầu
34/2006/QĐ-UBND 22/05/2006 UBND Tỉnh Về việc thành lập Ban Thi đua - Khen thưởng
33/2006/QĐ-UBND 22/05/2006 UBND Tỉnh Về việc thành lập Trung tâm Công báo

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm
Văn bản khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh