Số công báo: 05/10 Ngày xuất bản: 16-10-2006
Chưa có file !
Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 28/07/2006 của HĐND tỉnh Khánh Hòa Về tổng biên chế sự nghiệp giáo dục - đào tạo địa phương năm học 2006-2007 Công văn số 19/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 19/NQ-HĐND
Ngày ban hành 28-07-2006
Cơ quan ban hành HĐND Tỉnh
Trích yếu Về tổng biên chế sự nghiệp giáo dục - đào tạo địa phương năm học 2006-2007
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Số Công báo 05/10
Ngày xuất bản 16-10-2006
Không có văn bản

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh