Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
18/NQ-HĐND 22/08/2023 Huyện Vạn Ninh Về việc thông qua kết quả đánh giá các tiêu chuẩn phân loại đơn vị hành chính huyện Vạn Ninh
44/NQ-HĐND 21/07/2023 HĐND Tỉnh Về kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII
43/NQ-HĐND 21/07/2023 HĐND Tỉnh Về chủ trương đầu tư dự án “Xây dựng Kho dữ liệu dùng chung tỉnh Khánh Hòa”
42/NQ-HĐND 21/07/2023 HĐND Tỉnh Về chương trình giám sát năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh
41/NQ-HĐND 21/07/2023 HĐND Tỉnh Về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”
40/NQ-HĐND 21/07/2023 HĐND Tỉnh Về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Kết quả thực hiện chính sách pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho người dân khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”
39/NQ-HĐND 21/07/2023 HĐND Tỉnh Về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 và các kiến nghị còn tồn đọng từ đầu nhiệm kỳ đến nay
38/NQ-HĐND 21/07/2023 HĐND Tỉnh Về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
37/NQ-HĐND 21/07/2023 HĐND Tỉnh Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 19/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư dự án Lắp đặt hệ thống camera giám sát vận hành tại các hồ chứa nước do Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Khánh Hòa quản lý
36/NQ-HĐND 21/07/2023 HĐND Tỉnh Về việc thông qua danh mục các dự án, công trình chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh