Ngày xuất bản: 20-09-2023

MỤC LỤC

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
2132/QĐ-UBND 18-08-2010 Quyết định về việc giao chỉ tiêu biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2010-2011 cho UBND huyện Khánh Vĩnh. Tải về
2131/QĐ-UBND 18-08-2010 Quyết định về việc giao chỉ tiêu biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2010-2011 cho UBND huyện Vạn Ninh. Tải về
2130/QĐ-UBND 18-08-2010 Quyết định về việc giao chỉ tiêu biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2010-2011 cho UBND huyện Ninh Hòa. Tải về
2129/QĐ-UBND 18-08-2010 Quyết định về việc giao chỉ tiêu biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2010-2011 cho UBND huyện Cam Lâm. Tải về
2128/QĐ-UBND 18-08-2010 Quyết định về việc giao chỉ tiêu biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2010-2011 cho UBND thị xã Cam Ranh. Tải về
2123/QĐ-UBND 18-08-2010 Quyết định về việc khen thưởng thành tích phong trào thi đua năm học 2009-2010 của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Diên Khánh. Tải về
2122/QĐ-UBND 18-08-2010 Quyết định về việc phê duyệt Điều lệ Hội Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Khánh Hòa. Tải về
2121/QĐ-UBND 18-08-2010 Quyết định về việc công nhận Ban chấp hành, Ban thường vụ và các chức danh lãnh đạo Hội Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ III ( 2010-2015). Tải về
2116/QĐ-UBND 18-08-2010 Quyết định về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường. Tải về
2114/QĐ-UBND 18-08-2010 Quyết định về việc công nhận Hội đồng quản lý, Ban kiểm soát Quỹ Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam tỉnh Khánh Hòa. Tải về
Quy định mới về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô
27/09/2023 00:00
(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 72/2023/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô.
Chiến lược phòng, chống kháng thuốc tại Việt Nam
27/09/2023 00:00
(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Quyết định số 1121/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia về phòng, chống kháng thuốc tại Việt Nam giai đoạn 2023 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Xây dựng mô hình nguồn tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học
27/09/2023 00:00
(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 1117/QĐ-TTg ngày 25/9/2023 phê duyệt Chương trình xây dựng mô hình nguồn tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học.
Chương trình hành động bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới
26/09/2023 00:00
(Chinhphu.vn) - Chính phủ ban hành Nghị quyết số 149/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới.
Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023
27/09/2023 00:00
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023.
Trên 90% trẻ em từ sơ sinh đến 6 tuổi được sàng lọc, phát hiện, can thiệp sớm khuyết tật
27/09/2023 00:00
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch triển khai Chương trình phát triển hệ thống phục hồi chức năng giai đoạn 2023 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh.
Tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, sáp nhập Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội thị xã Ninh Hòa, tổ chức lại Trung tâm Bảo trợ xã hội Khánh Hòa thành Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội tỉnh Khánh Hòa
27/09/2023 00:00
Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 2059/QĐ-UBND tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, sáp nhập Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội thị xã Ninh Hòa, tổ chức lại Trung tâm Bảo trợ xã hội Khánh Hòa thành Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội tỉnh Khánh Hòa.
Tổ chức lại Trung tâm Điều dưỡng và Chăm sóc Người có công - Công tác xã hội tỉnh Khánh Hòa
27/09/2023 00:00
Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 2058/QĐ-UBND điều chuyển chức năng, nhiệm vụ, tổ chức lại Trung tâm Điều dưỡng và Chăm sóc Người có công - Công tác xã hội tỉnh Khánh Hòa thành Trung tâm Điều dưỡng và Chăm sóc Người có công tỉnh Khánh Hòa.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh
Website tiếp tục hoàn thiện, mong nhận được ý kiến đóng góp để Website ngày càng tốt hơn. Trân trọng cảm ơn.