Quyết định số 139/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả đánh giá, xếp hạng sản phẩm tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) tỉnh Khánh Hòa năm 2022
Quyết định số 139/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả đánh giá, xếp hạng sản phẩm tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) tỉnh Khánh Hòa năm 2022 Quyết định số 139/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 139/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16-01-2023
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Trích yếu Về việc công nhận kết quả đánh giá, xếp hạng sản phẩm tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) tỉnh Khánh Hòa năm 2022
Ngày hiệu lực 16-01-2023
Lĩnh vực Nông - Lâm - T.sản; M.núi
Số Công báo
Ngày xuất bản
Không có văn bản
139_qd_ubnd.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh