Số công báo: 42+43 Ngày xuất bản: 13-05-2022
Quyết định số 957/QĐ-UBND về việc sáp nhập Tổ công tác Saint Petersburg tỉnh Khánh Hòa vào Ban Chỉ đạo Hội nhập quốc tế tỉnh Khánh Hòa và kiện toàn thành viên Quyết định số 957/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 957/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08-04-2022
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Trích yếu Về việc sáp nhập Tổ công tác Saint Petersburg tỉnh Khánh Hòa vào Ban Chỉ đạo Hội nhập quốc tế tỉnh Khánh Hòa và kiện toàn thành viên
Ngày hiệu lực 08-04-2022
Lĩnh vực Tổ chức bộ máy - XDCQ
Số Công báo 42+43
Ngày xuất bản 13-05-2022
Số, ký hiệu: 100/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 15/01/2016
Trích yếu: Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo Hội nhập quốc tế tỉnh Khánh Hoà.
957_qd_ubnd.pdf:
957_qd_ubnds.doc:
957_qd_ubnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh