Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
11/NQ-HĐND 09/12/2008 HĐND Tỉnh Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009
17/NQ-HĐND 07/10/2008 Huyện Khánh Sơn Về việc thông qua Đề án đặt tên đường nội thị thị trấn Tô Hạp theo quy hoạch mở rộng thị trấn Tô Hạp huyện Khánh Sơn đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020
72/VP 26/08/2008 HĐND Tỉnh Về việc đính chính văn bản
16/NQ-HĐND 31/07/2008 Huyện Khánh Sơn Về việc thông qua danh mục đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn phân cấp năm 2009
15/NQ-HĐND 31/07/2008 Huyện Khánh Sơn Về việc điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn phân cấp năm 2008
14/NQ-HĐND 31/07/2008 Huyện Khánh Sơn Về việc điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách huyện năm 2008
12/NQ-HĐND 31/07/2008 Huyện Khánh Sơn Về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách huyện năm 2007
10/NQ-HĐND 22/07/2008 HĐND Tỉnh Về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 20/12/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008
09/NQ-HĐND 22/07/2008 HĐND Tỉnh Về tổng biên chế sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo địa phương năm học 2008 - 2009
08/NQ-HĐND 22/07/2008 HĐND Tỉnh Về tổng biên chế hành chính địa phương năm 2009

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh