Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
54/NQ-HĐND 02/07/2024 Huyện Vạn Ninh Về kỳ họp thứ 20 Hội đồng nhân dân huyện Vạn Ninh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
52/NQ-HĐND 02/07/2024 Huyện Vạn Ninh Về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 (lần 13) và Kế hoạch đầu tư công năm 2024 (lần 2).
51/NQ-HĐND 02/07/2024 Huyện Vạn Ninh Về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cấp hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Xuân Sơn.
36/NQ-HĐND 02/07/2024 Huyện Vạn Ninh Về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 16, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
35/NQ-HĐND 11/06/2024 HĐND Tỉnh Về việc công nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026
34/NQ-HĐND 11/06/2024 HĐND Tỉnh Về việc công nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026
33/NQ-HĐND 11/06/2024 HĐND Tỉnh Về việc thông qua Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu du lịch núi Khải Lương (phân khu 02), xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh
32/NQ-HĐND 11/06/2024 HĐND Tỉnh Về việc thông qua Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu du lịch sinh thái Đảo Hòn Lớn (phân khu 01), xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh
31/NQ-HĐND 11/06/2024 HĐND Tỉnh Về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
30/NQ-HĐND 11/06/2024 HĐND Tỉnh Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh