Tăng cường công tác quản lý hoạt động khai thác và sử dụng khoáng sản phục vụ các dự án đường bộ cao tốc

27/11/2023 00:00        
Đọc tin

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động khai thác và sử dụng khoáng sản phục vụ các dự án đường bộ cao tốc trên địa bàn tỉnh.

Khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường phục vụ cho các dự án đường bộ cao tốc. Ảnh minh họa. Ảnh: Phú Quốc.

Theo đó, nhằm tăng cường công tác quản lý về hoạt động khai thác, sử dụng khoáng sản, đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn trong quá trình vận chuyển khoáng sản tại các mỏ vật liệu đã được cấp phép phục vụ cho các dự án đang thi công trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương có liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát và hậu kiểm đối với các mỏ khoáng sản đã cấp phép, xác nhận bản đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác khoáng sản để đánh giá việc khai thác khoáng sản có đúng với hồ sơ đăng ký đã được UBND tỉnh xác nhận; việc sử dụng khoáng sản sau khai thác có đúng phục vụ cho dự án cao tốc, đánh giá thuận lợi, khó khăn trong việc khai thác tại các mỏ khoáng sản đã cấp để xem xét giải quyết tháo gỡ khó khăn theo thẩm quyền hoặc tham mưu UBND tỉnh xử lý theo quy định; đảm bảo môi trường, cảnh quan, không làm ảnh hưởng đến nguồn nước,... theo quy định và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn và yêu cầu của bộ, ngành Trung ương; kịp thời báo cáo, tham mưu UBND tỉnh thu hồi giấy phép đối với trường hợp cố tình vi phạm, vi phạm nhiều lần. Khẩn trương thẩm định hồ sơ, trình UBND tỉnh xác nhận bản đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác khoáng sản do các nhà thầu thi công các dự án thành phần của các tuyến cao tốc trên địa bàn tỉnh đăng ký để đảm bảo nhu cầu vật liệu xây dựng, tiến độ thực hiện dự án và hoàn thành trước ngày 15-12-2023. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương và các ban quản lý dự án đánh giá nhu cầu vật liệu cung cấp cho dự án (dự kiến đến ngày 30-12-2023) để rà soát, bổ sung các điểm mỏ mới để cơ quan, đơn vị có thẩm quyền đưa vào hồ sơ khảo sát vật liệu xây dựng làm căn cứ cấp phép cho các dự án cao tốc trên địa bàn tỉnh, hoàn thành trước ngày 4-12-2023. Kiểm tra đối chiếu số liệu đã khai thác thực tế của các nhà thầu thi công cao tốc (đơn vị được cấp phép khai thác) với các ban quản lý dự án, Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Khánh Hòa và cơ quan thuế để làm cơ sở rà soát, tính toán tiền cấp quyền khai thác và các nghĩa vụ tài chính có liên quan đầy đủ theo quy định của pháp luật. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, cơ quan chức năng liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố nơi có cơ sở khoáng sản được cấp phép, được xác nhận bản đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác khoáng sản để rà soát việc thực hiện khai thác, phục hồi môi trường, thực hiện các nghĩa vụ tài chính và xác định khối lượng còn thừa sau khi cấp cho dự án đường bộ cao tốc để có phương án quản lý, không để thất thoát tài nguyên khoáng sản, thất thu ngân sách; báo cáo, tham mưu UBND tỉnh các nội dung liên quan trước ngày 15-12-2023.

Được biết, hiện nay, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đang triển khai thực hiện các dự án trọng điểm quốc gia ngành Giao thông vận tải như: Dự án thành phần đoạn Vân Phong - Nha Trang thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc- Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025; Dự án thành phần 1 và dự án thành phần 2 thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột. Do đó nhu cầu khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường phục vụ cho các dự án rất lớn…

Xem bản tin gốc Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa tại đây

Theo Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa (khanhhoa.gov.vn)

Tuyết Vân (St)
 
Tin liên quan
Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và vệ sinh môi trường trong và sau mưa, lũ
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và vệ sinh môi trường trong và sau mưa, lũ theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
Chủ động triển khai công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo triển khai Văn bản số 4267/BQP-TM ngày 6-11-2023 của Bộ Quốc phòng về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024.
Kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm về ghi nhãn đối với thực phẩm biến đổi gen
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc tăng cường quản lý ghi nhãn thực phẩm có chứa thành phần biến đổi gen (gene).
Thực hiện nghiêm tinh giản 5% biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước
Đây là một trong những nhiệm vụ được đề ra tại Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 10-7-2023 về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 28-2-2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 của hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Kế hoạch số 395-KH/BCSĐ ngày 12-9-2023 của Ban cán sự đảng UBND tỉnh.
Khẩn trương kiểm tra, xử lý nghiêm các công trình xây dựng vi phạm về phòng cháy, chữa cháy
UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo về việc khẩn trương kiểm tra, xử lý nghiêm các công trình xây dựng vi phạm về phòng cháy, chữa cháy.
Sắp xếp, bố trí lãnh đạo cấp trưởng phòng và tương đương
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc tham mưu triển khai kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc sắp xếp, bố trí lãnh đạo cấp trưởng phòng và tương đương. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ khẩn trương tham mưu cụ thể hóa nội dung chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 2760-CV/TU ngày 14-11-2023, trình Ban cán sự đảng UBND tỉnh cho ý kiến thống nhất trước khi UBND tỉnh ban hành, triển khai thực hiện.
Khắc phục hạn chế, thiếu sót, vi phạm trong công tác cải cách hành chính
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc chỉ đạo khắc phục hạn chế, thiếu sót, vi phạm được phát hiện qua kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2023.
Kiểm tra, rà soát, xử lý tình trạng nuôi trồng thủy sản không theo quy hoạch vùng nuôi
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc kiểm tra, rà soát, xử lý tình trạng nuôi trồng thủy sản không theo quy hoạch vùng nuôi.
Không để xảy ra tình trạng vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trong dịp Tết
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc tăng cường thực hiện công tác quản lý và phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn tỉnh.
Phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) Dọc tuyến đường Phạm Văn Đồng
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quyết định phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) Dọc tuyến đường Phạm Văn Đồng, phường Vĩnh Hòa - xã Vĩnh Lương, TP. Nha Trang.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh