Tổ chức lại Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Khánh Hòa

14/09/2023 00:00        
Đọc tin

Ngày 05 tháng 9 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 2090/QĐ-UBND về việc tổ chức lại Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Khánh Hòa.

Hình minh họa. Nguồn: khanhhoa.gov.vn

Vị trí, chức năng: Cơ sở Cai nghiện ma túy là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, có chức năng: Tổ chức cai nghiện ma túy cho người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc theo Luật Xử lý vi phạm hành chính, người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi bị áp dụng biện pháp cai nghiện ma túy bắt buộc theo Luật Phòng, chống ma túy. Quản lý người nghiện ma túy đang trong thời gian lập hồ sơ đề nghị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính và Luật Phòng, chống ma túy. Cung cấp các dịch vụ cai nghiện ma túy đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện. Thực hiện việc xác định tình trạng nghiện ma túy; Cơ sở Cai nghiện ma túy có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; Cơ sở Cai nghiện ma túy chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Nhiệm vụ, quyền hạn: Tổ chức cai nghiện ma túy cho người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc tại cơ sở;

Quản lý người nghiện ma túy đang trong thời gian lập hồ sơ đề nghị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Phòng, chống ma túy;

Thực hiện việc xác định tình trạng nghiện theo đề nghị của cơ quan lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;

Thực hiện các hoạt động cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy đối với người tự nguyện cai nghiện;

Tư vấn các biện pháp quản lý sau cai tại nơi cư trú, biện pháp phòng, chống tái nghiện và các chính sách hỗ trợ hòa nhập cộng đồng; kết nối, tư vấn các dịch vụ hỗ trợ tại cộng đồng đối với người sau cai nghiện ma túy;

Tổ chức quản lý, chăm sóc, tư vấn điều trị cho người cai nghiện ma túy nhiễm HIV/AIDS; thông tin, giáo dục, truyền thông và triển khai các biện pháp dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS tại cơ sở;

Cử viên chức và người lao động của cơ sở tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ về xác định tình trạng nghiện ma túy, cai nghiện ma túy; phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về tư vấn, cai nghiện ma túy cho người làm công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng theo quy định của cấp có thẩm quyền tại địa phương;

Phối hợp các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trong việc nghiên cứu, tham gia nghiên cứu, tổ chức thực nghiệm các mô hình, phương pháp điều trị, cai nghiện, phục hồi hành vi, nhân cách cho người nghiện ma túy và các hoạt động lao động, lao động trị liệu theo quy định của pháp luật;

Tổ chức quản lý, bảo vệ môi trường tại cơ sở cai nghiện ma túy và địa bàn trú đóng; lồng ghép việc thực hiện các nhiệm vụ về bảo vệ môi trường với các chương trình, kế hoạch và hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy; thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh tại cơ sở theo quy định;

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan ở địa phương tổ chức quản lý, bảo vệ, gìn giữ trật tự, an toàn tại cơ sở và địa bàn trú đóng; phòng, chống thẩm lậu ma túy vào cơ sở;

Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo; xây dựng, tổng hợp, cung cấp thông tin, cơ sở dữ liệu về cai nghiện ma túy theo quy định của pháp luật;

Thực hiện quản lý nhân lực, tài chính, tài sản theo phân cấp và theo quy định của pháp luật;

Tổ chức, cung cấp các dịch vụ phục vụ sinh hoạt hàng ngày cho người cai nghiện ma túy và hoạt động thăm gặp người thân của người cai nghiện ma túy;

Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

Cơ sở Cai nghiện ma túy có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ bao gồm: Phòng Tổ chức - Hành chính - Kế toán - Y tế; phòng Quản lý học viên; phòng Tư vấn, giáo dục, lao động trị liệu và dạy nghề.

Số lượng người làm việc được giao trên cơ sở vị trí việc làm, khối lượng công việc của từng vị trí việc làm, định mức kinh tế - kỹ thuật theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng số người làm việc được giao của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, thực hiện theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh và quy định hiện hành của pháp luật.

Mời bạn đọc xem toàn văn Quyết định tại đây./.

Văn Huyên
 
Tin liên quan
Kiểm tra giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm hành lang an toàn lưới điện
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc tăng cường kiểm tra giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm hành lang an toàn lưới điện.
Quy chế quản lý, thu chi tiền công đức, tài trợ tại Tháp Bà Ponagar
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quy chế quản lý, thu chi tiền công đức, tài trợ tại Di tích lịch sử, văn hóa Tháp Bà Ponagar.
Tăng cường công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc tăng cường công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân.
Nghiêm cấm mọi hành vi sử dụng lửa trong, gần rừng trong những ngày dự báo cháy rừng ở cấp IV, cấp V
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo triển khai, thực hiện Công văn số 5994/BNN-KL ngày 29-8-2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.
Rà soát các thông tin có nội dung rao bán hóa đơn điện tử tại các nền tảng không gian mạng
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc triển khai các biện pháp phòng, chống hoạt động mua bán hóa đơn trên địa bàn tỉnh.
Bãi bỏ việc ứng trước tiền thuê đất của các dự án đầu tư vào Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định bãi bỏ quyết định ứng trước tiền thuê đất của các dự án đầu tư vào Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh.
Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng Khu đô thị, du lịch Vĩnh Yên - Mũi Đá Son
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu đô thị, du lịch Vĩnh Yên - Mũi Đá Son (Phân khu 04), huyện Vạn Ninh.
Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng Khu đô thị và công nghiệp Bắc Hòn Hèo
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu đô thị và công nghiệp Bắc Hòn Hèo (Phân khu 17), thị xã Ninh Hòa.
Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Khánh Sơn
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Khánh Sơn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.
Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Khánh Vĩnh
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Khánh Vĩnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh