Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2023

09/01/2023 00:00        
Đọc tin

Ngày 28 tháng 12 năm 2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Tấn Tuân đã ký ban hành Quyết định số 3604/QĐ-UBND kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2023.

Theo Quyết định này, công tác cải cách hành chính trong năm 2023 cần tập trung thực hiện các mục tiêu trọng tâm sau:

1. Cải thiện môi trường kinh doanh, cải thiện và duy trì Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh ở nhóm tốt thông qua việc tiếp tục hoàn thiện và minh bạch hóa hệ thống các quy định, chính sách về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; tiếp tục đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập gắn với đẩy mạnh xã hội hóa các lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công.

2. Tiếp tục triển khai toàn diện, hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, đẩy mạnh dịch vụ hành chính công trực tuyến.

3. Rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị định số 107/2020/NĐ-CP và Nghị định số 108/2020/NĐ-CP gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để giảm số biên chế cho phù hợp với số biên chế do Chính phủ giao và phù hợp với tình hình của tỉnh. Tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế theo lộ trình đã đề ra. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền quản lý nhà nước cho địa phương gắn với quyền hạn và trách nhiệm; khuyến khích sự sáng tạo và chủ động của các cấp, các ngành trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước.

4. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh có cơ cấu hợp lý, đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định.

5. Thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã không đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

6. Xây dựng tiêu chuẩn định mức để xác định dự toán ngân sách được cấp phát trung hạn và hàng năm cho các cơ quan hành chính trên cơ sở thí điểm định lượng hóa công việc. Thực hiện giao dự toán ngân sách nhà nước theo kết quả thực hiện nhiệm vụ gắn với chỉ tiêu trung hạn cho các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh.

7. Đổi mới cơ chế quản lý đối với đơn vị sự nghiệp, nâng cao tự chủ, tự chịu trách nhiệm và thúc đẩy sáng tạo; tăng cường phân cấp, tạo quyền chủ động cho đơn vị sự nghiệp công lập.

8. Xây dựng nền tảng số hóa tỉnh Khánh Hòa phục vụ việc số hóa kết quả giải quyết TTHC; người dân, doanh nghiệp không phải cung cấp lại thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp trước đó.

9. Xây dựng và đưa vào vận hành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa ngay trong năm 2023.

10. Xây dựng Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh Khánh Hòa.

11. Thực hiện việc chuyển đổi số áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 trong các cơ quan hành chính nhà nước đồng bộ ở cả 3 cấp phục vụ cho các hoạt động triển khai dịch vụ công trực tuyến; áp dụng công nghệ thông tin trong công tác kiểm tra ISO.

12. Mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt trên 84%, đối với sự phục vụ của đơn vị sự nghiệp công lập đạt trên 84%.

Mời bạn đọc xem toàn văn Quyết định tại đây.

Nguyễn Phú
 
Tin liên quan
Thông qua kết quả xếp hạng cải cách hành chính năm 2022
Chiều 10-1, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp với Hội đồng thẩm định kết quả đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính (CCHC) tỉnh để thông qua kết quả thẩm định việc tự đánh giá chỉ số, xếp hạng CCHC của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh năm 2022 và kết quả rà soát, tự đánh giá, chấm điểm chỉ số CCHC tỉnh năm 2022 gửi Bộ Nội vụ.
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Thông tin và Truyền thông
Quyết định 3480/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh có hiệu lực kể từ ngày 20/12/2022 quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Thông tin và Truyền thông.
Tập trung thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản triển khai công văn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) về việc tập trung thực hiện nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).
Sẽ có 56 hoạt động trong chương trình Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2023
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định phê duyệt chương trình Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2023.
Các xe trung chuyển hành khách được hoạt động 24/24 giờ
UBND tỉnh vừa ban ban hành quy định quản lý hoạt động của xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Tiếp nhận và sáp nhập bệnh viện Giao thông vận tải Nha Trang vào bệnh viện Ung bướu tỉnh Khánh Hòa
Ngày 26 tháng 12 năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tấn Tuân đã ký ban hành Quyết định số 3569/QĐ-UBND tiếp nhận Bệnh viện Giao thông vận tải Nha Trang từ Cục Y tế Giao thông vận tải, Bộ Giao thông vận tải về trực thuộc Sở Y tế và sáp nhập vào Bệnh viện Ung bướu tỉnh Khánh Hòa trực thuộc Sở Y tế, kể từ ngày 01/12/2022.
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Xây dựng
Ngày 22 tháng 12 năm 2022 Quyết định số 3527/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa có hiệu lực pháp luật, quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Xây dựng.
100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được công bố thực hiện trực tuyến ở mức độ 3, 4
Đây là một trong những mục tiêu được UBND tỉnh Khánh Hòa đề ra kế hoạch cải cách hành chính tỉnh năm 2023.
Thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa
UBND tỉnh vừa có quyết định phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa.
Đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường tại các công trình xây dựng dịp Tết Nguyên đán
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc triển khai công tác đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường tại các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh