Triển khai thực hiện Chương trình y tế trường học trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông gắn với y tế cơ sở

02/06/2022 00:00        
Đọc tin

Ngày 20/5/2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thiệu đã ký Quyết định 1466/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình y tế trường học trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông gắn với y tế cơ sở giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Theo đó, mục tiêu chung của Kế hoạch là củng cố, nâng cao năng lực hệ thống y tế trường học trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông gắn kết với hệ thống y tế cơ sở nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đảm bảo tốt các điều kiện chăm sóc sức khỏe cho trẻ em mầm non, học sinh.

Ảnh minh họa  Nguồn: baochinhphu.vn

Ảnh minh họa  Nguồn: baochinhphu.vn

Nhiệm vụ và giải pháp là xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật về công tác y tế trường học gắn với y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh; Rà soát, sắp xếp đội ngũ nhân viên y tế trường học tại các cơ sở giáo dục; Tăng cường hiệu quả công tác phối hợp liên ngành về công tác y tế trường học gắn với y tế cơ sở; Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên làm công tác y tế trường học; Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế và huy động xã hội hóa về y tế trường học trong các cơ sở giáo dục; Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và toàn xã hội về chính sách y tế trường học trong các cơ sở giáo dục.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Y tế xây dựng kế hoạch triển khai, hướng dẫn việc thực hiện Chương trình; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chương trình.

Sở Y tế chỉ đạo hệ thống y tế cơ sở phối hợp với các cơ sở giáo dục triển khai công tác y tế trường học; hướng dẫn về công tác kiểm tra sức khỏe định kỳ cho học sinh tại các cơ sở giáo dục. Phối hợp tổ chức xây dựng chương trình, tài liệu bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên làm công tác y tế trường học và tổ chức bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ về y tế trường học cho nhân viên y tế cơ sở. Chỉ đạo lồng ghép triển khai Chương trình với việc triển khai trình Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số, Chương trình sức khỏe Việt Nam và các chương trình, đề án, dự án và kế hoạch có liên quan.

Mời bạn đọc xem toàn văn Quyết định tại đây./.

Theo Công báo Khánh Hòa
 
Tin liên quan
62 sản phẩm tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2022
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh năm 2022.
Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 tỉnh Khánh Hòa
Ngày 30/5/2022 Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND của UBND tỉnh quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có hiệu lực thi hành.
Xử lý triệt để 100% các khu vực bị ô nhiễm chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh
Đây là một trong những mục tiêu được đề ra tại kế hoạch hành động khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh ở Việt Nam trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2030.
Triển khai một số giải pháp quản lý đất đai
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo triển khai một số giải pháp tăng cường công tác quản lý đất đai trong tình hình hiện nay trên địa bàn tỉnh theo Văn bản số 2581/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 16-5-2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT).
Chiến lược Quốc gia về Dinh dưỡng giai đoạn 2022-2030 và tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh
Theo đề nghị của Sở Y tế, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch 4598/KH-UBND triển khai thực hiện Chiến lược Quốc gia về Dinh dưỡng giai đoạn 2022 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa với mục tiêu thực hiện dinh dưỡng hợp lý để cải thiện tình trạng dinh dưỡng phù hợp với từng đối tượng, địa phương, vùng, miền, dân tộc, góp phần giảm thiểu gánh nặng bệnh tật, nâng cao tầm vóc, thể lực và trí tuệ của người dân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Quy định về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế
Ngày 23/5/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 11/2022/QĐ-UBND ban hành quy định về việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Công văn số 3849/BTC-TCT ngày 28-4-2022 của Bộ Tài chính về việc chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản.
Triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28-3-2022 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh.
Nhiều hoạt động hè cho thanh thiếu nhi, học sinh, sinh viên trong năm 2022
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có chỉ thị về việc tổ chức hoạt động hè cho thanh thiếu nhi, học sinh, sinh viên tỉnh Khánh Hòa năm 2022.
Triển khai thực hiện chương trình y tế trường học gắn với y tế cơ sở giai đoạn 2021 – 2025
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình y tế trường học trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông gắn với y tế cơ sở giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh