Quy định thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế

30/05/2022 00:00        
Đọc tin

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quy định về việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa. Ảnh: baochinhphu.vn.

Ảnh minh họa. Ảnh: baochinhphu.vn.

 

Theo đó, từ ngày 5-6-2022, hoạt động thu gom chất thải rắn y tế thông thường được thu gom riêng về khu vực lưu giữ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật tại Điều 33 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10-1-2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Ngoài ra, UBND tỉnh còn quy định chi tiết quy trình: Thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn y tế lây nhiễm; chất thải rắn y tế nguy hại không lây nhiễm…

 

Để triển khai hiệu quả quy định này, UBND tỉnh giao các cơ sở y tế bố trí cán bộ, giao nhiệm vụ cho khoa, phòng, bộ phận phụ trách về công tác quản lý chất thải y tế; bố trí người của đơn vị mình hoặc phối hợp với đơn vị bên ngoài thực hiện vận hành công trình, thiết bị, hệ thống xử lý chất thải y tế phù hợp; xác định các loại chất thải phát sinh từ hoạt động của cơ sở y tế để áp dụng biện pháp quản lý phù hợp; thực hiện các yêu cầu về kế hoạch, biện pháp, trang thiết bị phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường do chất thải theo quy định (trong đó có phương án xử lý trong trường hợp lượng chất thải y tế nguy hại gia tăng bất thường do dịch bệnh hoặc lý do bất khả kháng)…

Xem bản tin gốc của Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa tại đây

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa (khanhhoa.gov.vn)
 
Tin liên quan
Quy định về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế
Ngày 23/5/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 11/2022/QĐ-UBND ban hành quy định về việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Nhiều hoạt động hè cho thanh thiếu nhi, học sinh, sinh viên trong năm 2022
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có chỉ thị về việc tổ chức hoạt động hè cho thanh thiếu nhi, học sinh, sinh viên tỉnh Khánh Hòa năm 2022.
Triển khai thực hiện chương trình y tế trường học gắn với y tế cơ sở giai đoạn 2021 – 2025
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình y tế trường học trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông gắn với y tế cơ sở giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh.
Chủ động phòng ngừa dịch bệnh viêm gan cấp ở trẻ em
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc chủ động phòng ngừa dịch bệnh viêm gan cấp ở trẻ em.
Hỗ trợ học sinh, sinh viên mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc triển khai cho vay đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến theo Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg ngày 4-4-2022 của Thủ tướng Chính phủ.
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi đua, khen thưởng
Ngày 18/5/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Khánh Hòa được ban hành kèm theo Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 26/5/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa.
Quản lý, thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ của tỉnh Khánh Hòa
Ngày 16/5/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1359/QĐ-UBND quy địnhquản lý, thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ của tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030.
Không bỏ sót đối tượng tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản triển khai Công điện số 665/CĐ-BYT ngày 17-5-2022 của Bộ Y tế về việc triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi và mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên.
Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021 - 2030
Ngày 16/5/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 4341/KH-UBND triển khai thực hiện Chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày 12/5/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1328/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh