Số công báo: 04/10 Ngày xuất bản: 16-10-2006
Chưa có file !
Nghị quyết số 12/2006/NQ-HĐND ngày 13/07/2006 của HĐND huyện Vạn Ninh Về Chương trình phổ cập bậc Trung học huyện Vạn Ninh(giai đoạn 2006 - 2010) Công văn số 12/2006/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 12/2006/NQ-HĐND
Ngày ban hành 13-07-2006
Cơ quan ban hành Huyện Vạn Ninh
Trích yếu Về Chương trình phổ cập bậc Trung học huyện Vạn Ninh(giai đoạn 2006 - 2010)
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Số Công báo 04/10
Ngày xuất bản 16-10-2006
Không có văn bản
12/2006/NQ-HĐND:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh