Số công báo: 05/10 Ngày xuất bản: 16-10-2006
Chưa có file !
Quyết định số 62/2006/QĐ-UBND ngày 28/07/2006 của UBND tỉnh Khánh Hòa Việc bãi bỏ Quyết định số 28/2003/QĐ-UB ngày 13/3/2003 của UBND tỉnh Khánh Hoà về việc ban hành quy chế phối hợp thẩm định cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy phép đầu tư, quyết định chấp thuận đầu tư và quản lý đối với các dự án đầu tư tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa Quyết định số 62/2006/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 62/2006/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28-07-2006
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Trích yếu Việc bãi bỏ Quyết định số 28/2003/QĐ-UB ngày 13/3/2003 của UBND tỉnh Khánh Hoà về việc ban hành quy chế phối hợp thẩm định cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy phép đầu tư, quyết định chấp thuận đầu tư và quản lý đối với các dự án đầu tư tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực Đầu tư - Xây dựng
Số Công báo 05/10
Ngày xuất bản 16-10-2006
Không có văn bản
62/2006/QĐ-UBND:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh