Số công báo: 04/09 Ngày xuất bản: 09-09-2006
Chưa có file !
Nghị quyết số 10/2006/NQ-HĐND ngày 30/03/2006 của HĐND tỉnh Khánh Hòa Về việc thành lập Ban Thi đua - Khen thưởng thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Công văn số 10/2006/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 10/2006/NQ-HĐND
Ngày ban hành 30-03-2006
Cơ quan ban hành HĐND Tỉnh
Trích yếu Về việc thành lập Ban Thi đua - Khen thưởng thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng
Số Công báo 04/09
Ngày xuất bản 09-09-2006
Không có văn bản
10/2006/NQ-HĐND:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh