Số công báo: 01/09 Ngày xuất bản: 03-09-2006
Chưa có file !
Nghị quyết số 26/2005/NQ-HĐND ngày 29/12/2005 của HĐND tỉnh Khánh Hòa Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2006 Công văn số 26/2005/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 26/2005/NQ-HĐND
Ngày ban hành 29-12-2005
Cơ quan ban hành HĐND Tỉnh
Trích yếu Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2006
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực Kinh tế - Tài chính
Số Công báo 01/09
Ngày xuất bản 03-09-2006
Không có văn bản
26/2005/NQ-HĐND:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh