Số công báo: 06 Ngày xuất bản: 20-11-2006
Chưa có file !
Chỉ thị số 30/CT-UBND ngày 12/10/2006 của UBND tỉnh Khánh Hòa Về việc tăng cường triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 : 2000 vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa Công văn số 30/CT-UBND
Loại văn bản Chỉ thị
Số, ký hiệu 30/CT-UBND
Ngày ban hành 12-10-2006
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Trích yếu Về việc tăng cường triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 : 2000 vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực Khoa học - Công nghệ
Số Công báo 06
Ngày xuất bản 20-11-2006
Không có văn bản

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh