Số công báo: 18 + 19 Ngày xuất bản: 30-12-2006
Chưa có file !
Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 29/12/2006 của HĐND huyện Ninh Hòa Về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân huyện năm 2007 Công văn số 22/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 22/NQ-HĐND
Ngày ban hành 29-12-2006
Cơ quan ban hành Thị xã Ninh Hòa
Trích yếu Về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân huyện năm 2007
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực Pháp chế - An ninh - QP
Số Công báo 18 + 19
Ngày xuất bản 30-12-2006
Không có văn bản

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh