Số công báo: 03/08 Ngày xuất bản: 24-08-2006
Chưa có file !
Quyết định số 72/2005/QĐ-UBND ngày 23/09/2005 của UBND tỉnh Khánh Hòa Về việc ban hành Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập Quyết định số 72/2005/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 72/2005/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23-09-2005
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Trích yếu Về việc ban hành Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực Thuế, Phí và Lệ phí
Số Công báo 03/08
Ngày xuất bản 24-08-2006
Không có văn bản
72/2005/QĐ-UBND:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh