Số công báo: 50 Ngày xuất bản: 10-08-2008
Chưa có file !
Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 27/06/2008 của HĐND huyện Diên Khánh Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách Huyện năm 2007 Công văn số 03/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 03/NQ-HĐND
Ngày ban hành 27-06-2008
Cơ quan ban hành Huyện Diên Khánh
Trích yếu Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách Huyện năm 2007
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực Kinh tế - Tài chính
Số Công báo 50
Ngày xuất bản 10-08-2008
Không có văn bản

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh