Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
48/2008/QĐ-UBND 25/07/2008 UBND Tỉnh Phê duyệt Quy hoạch karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2008 - 2012
1840/QĐ-UBND 22/07/2008 UBND Tỉnh Ban hành Quy chế làm việc của Ban Quản lý Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh Khánh Hòa
47/2008/QĐ-UBND 21/07/2008 UBND Tỉnh Về việc Quy định giá tối thiểu tính thuế đơn vị tài nguyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà
46/2008/QĐ-UBND 18/07/2008 UBND Tỉnh Về việc Quy định diện tích đất tối thiểu đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
42/2008/QĐ-UBND 15/07/2008 UBND Tỉnh Về việc ban hành Quy định tổ chức Khối thi đua và thực hiện chấm điểm xếp loại khen thưởng
1760/QĐ-UBND 14/07/2008 UBND Tỉnh Về việc điều chỉnh Quyết định số 650/QĐ-UBND ngày 17/3/2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
1669/QĐ-UBND 03/07/2008 UBND Tỉnh Về việc thành lập Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
04/2008/NQ-HĐND 27/06/2008 Huyện Diên Khánh Về Chương trình phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (chương trình phòng, chống HIV/AIDS) trên địa bàn Huyện Diên Khánh giai đoạn 2008 - 2010 và định hướng sau năm 2010
03/NQ-HĐND 27/06/2008 Huyện Diên Khánh Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách Huyện năm 2007
02/NQ-HĐND 27/06/2008 Huyện Diên Khánh Về việc điều chỉnh  dự toán ngân sách nhà nước Huyện Diên Khánh năm 2008
01/NQ-HĐND 27/06/2008 Huyện Diên Khánh Về điều chỉnh danh mục các công trình đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm
Văn bản khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh