Số công báo: 02 Ngày xuất bản: 20-01-2008
Chưa có file !
Quyết định số 82/2007/QĐ-UBND ngày 19/12/2007 của UBND tỉnh Khánh Hòa Ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà triển khai thực hiện một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh, bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) Quyết định số 82/2007/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 82/2007/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19-12-2007
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Trích yếu Ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà triển khai thực hiện một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh, bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO)
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực Công thương
Số Công báo 02
Ngày xuất bản 20-01-2008
Không có văn bản
82/2007/QĐ-UBND:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh