Số công báo: 90+91 Ngày xuất bản: 08-07-2024
Quyết định số 1548/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Khánh Hòa Quyết định số 1548/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 1548/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13-06-2024
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Trích yếu Về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Khánh Hòa
Ngày hiệu lực 13-06-2024
Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng
Số Công báo 90+91
Ngày xuất bản 08-07-2024
Số, ký hiệu: 09/2024/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 09/05/2024
Trích yếu: Ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Khánh Hòa
Số, ký hiệu: 754/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 31/03/2023
Trích yếu: Về việc sửa đổi một số điều của Quyết định số 2478/QĐ-UBND ngày 26/8/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Khánh Hòa và Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Khánh Hòa được ban hành kèm theo Quyết định số 4306/QĐ-UBND ngày 26/11/2021 của UBND tỉnh
Số, ký hiệu: 2478/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 26/08/2021
Trích yếu: Về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Khánh Hòa
1548_qd_ubnd.pdf:
1548_qd_ubnd.doc:
1548_qd_ubnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh