Số công báo: 79+80 Ngày xuất bản: 12-06-2024
Quyết định số 09/2024/QĐ-UBND ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Khánh Hòa Quyết định số 09/2024/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 09/2024/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09-05-2024
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Trích yếu Ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Khánh Hòa
Ngày hiệu lực 25-05-2024
Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng
Số Công báo 79+80
Ngày xuất bản 12-06-2024
Số, ký hiệu: 08/2022/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 18/05/2022
Trích yếu: Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Khánh Hòa được ban hành kèm theo Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
Số, ký hiệu: 12/2020/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 26/05/2020
Trích yếu: Ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Khánh Hòa
09.2024_qd_ubnd.pdf:
09.2024_qd_ubnd.doc:
09.2024_qd_ubnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh