Số công báo: 81+82 Ngày xuất bản: 14-06-2024
Quyết định số 1370/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 2051/QĐ-UBND ngày 25/7/2022 của UBND tỉnh Quyết định số 1370/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 1370/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24-05-2024
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Trích yếu Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 2051/QĐ-UBND ngày 25/7/2022 của UBND tỉnh
Ngày hiệu lực 24-05-2024
Lĩnh vực Công thương
Số Công báo 81+82
Ngày xuất bản 14-06-2024
Số, ký hiệu: 2051/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 25/07/2022
Trích yếu: Ban hành Quy chế xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Số, ký hiệu: 1809/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 11/06/2019
Trích yếu: Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025
1370_qd_ubnd.pdf:
1370_qd_ubnd.doc:
1370_qd_ubnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh