Số công báo: 73+74 Ngày xuất bản: 23-08-2022
Quyết định số 2051/QĐ-UBND ban hành Quy chế xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa Quyết định số 2051/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 2051/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25-07-2022
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Trích yếu Ban hành Quy chế xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Ngày hiệu lực 25-07-2022
Lĩnh vực Công thương
Số Công báo 73+74
Ngày xuất bản 23-08-2022
Số, ký hiệu: 2274/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 28/08/2020
Trích yếu: Ban hành Quy chế xây dựng, thẩm định, phê duyệt và quản lý, sử dụng kinh phí phát triển công nghiệp hỗ trợ cho các đề án thuộc Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa
Số, ký hiệu: 1809/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 11/06/2019
Trích yếu: Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025
2051_qd_ubnd.pdf:
2051_qd_ubnds.doc:
2051_qd_ubnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh