Số công báo: 81+82 Ngày xuất bản: 14-06-2024
Quyết định số 1339/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa Quyết định số 1339/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 1339/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22-05-2024
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Trích yếu Ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Ngày hiệu lực 22-05-2024
Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Số Công báo 81+82
Ngày xuất bản 14-06-2024
Số, ký hiệu: 2667/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 11/09/2017
Trích yếu: Ban hành Quy định mối quan hệ công tác giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
1339_qd_ubnd.pdf:
1339_qd_ubnd.doc:
1339_qd_ubnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh