Số công báo: 41+42 Ngày xuất bản: 27-10-2017
Quyết định số 2667/QĐ-UBND ngày 11/9/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy định mối quan hệ công tác giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Quyết định số 2667/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 2667/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11-09-2017
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Trích yếu Ban hành Quy định mối quan hệ công tác giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực Tổ chức bộ máy - XDCQ
Số Công báo 41+42
Ngày xuất bản 27-10-2017
Không có văn bản
2667/QĐ-UBND:
2667/QĐ-UBND:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh