Số công báo: 79+80 Ngày xuất bản: 12-06-2024
Quyết định số 1332/QĐ-UBND về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm Y tế thành phố Cam Ranh Quyết định số 1332/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 1332/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22-05-2024
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Trích yếu Về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm Y tế thành phố Cam Ranh
Ngày hiệu lực 22-05-2024
Lĩnh vực Tổ chức bộ máy - XDCQ
Số Công báo 79+80
Ngày xuất bản 12-06-2024
Số, ký hiệu: 1146/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 28/04/2021
Trích yếu: Về việc sắp xếp cơ cấu tổ chức Sở Y tế
Số, ký hiệu: 2196/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 03/08/2018
Trích yếu: Về việc tổ chức lại Trung tâm Y tế thành phố Cam Ranh trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá gia đình thành phố Cam Ranh vào Trung tâm Y tế thành phố Cam Ranh
1332_qd_ubnd.pdf:
1332_qd_ubnd.doc:
1332_qd_ubnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh