Số công báo: 21 Ngày xuất bản: 24-05-2021
Quyết định số 1146/QĐ-UBND về việc sắp xếp cơ cấu tổ chức Sở Y tế. Quyết định số 1146/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 1146/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28-04-2021
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Trích yếu Về việc sắp xếp cơ cấu tổ chức Sở Y tế
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực Tổ chức bộ máy - XDCQ
Số Công báo 21
Ngày xuất bản 24-05-2021
Không có văn bản
1146/QĐ-UBND:
1146/QĐ-UBND:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh