Số công báo: 79+80 Ngày xuất bản: 12-06-2024
Quyết định số 1289/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Công chứng số 1 tỉnh Khánh Hòa trực thuộc Sở Tư pháp Quyết định số 1289/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 1289/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15-05-2024
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Trích yếu Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Công chứng số 1 tỉnh Khánh Hòa trực thuộc Sở Tư pháp
Ngày hiệu lực 15-05-2024
Lĩnh vực Tổ chức bộ máy - XDCQ
Số Công báo 79+80
Ngày xuất bản 12-06-2024
Số, ký hiệu: 946/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 09/04/2024
Trích yếu: Về việc tổ chức lại các phòng thuộc Sở Tư pháp
Số, ký hiệu: 40/2023/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 21/12/2023
Trích yếu: Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa
Số, ký hiệu: 690/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 18/03/2008
Trích yếu: Về việc chuyển Phòng Công chứng số 1 tỉnh Khánh Hòa thành đơn vị sự ngiệp
1289_qd_ubnd.pdf:
1289_qd_ubnd.doc:
1289_qd_ubnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh