Quyết định số 690/QĐ-UBND về việc chuyển Phòng Công chứng số 1 tỉnh Khánh Hòa thành đơn vị sự ngiệp
Quyết định số 690/QĐ-UBND về việc chuyển Phòng Công chứng số 1 tỉnh Khánh Hòa thành đơn vị sự ngiệp Quyết định số 690/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 690/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18-03-2008
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Trích yếu Về việc chuyển Phòng Công chứng số 1 tỉnh Khánh Hòa thành đơn vị sự ngiệp
Ngày hiệu lực 18-03-2008
Lĩnh vực Tổ chức bộ máy - XDCQ
Số Công báo
Ngày xuất bản
Không có văn bản
690_qd_ubnd.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh