Kế hoạch số 5591/KH-UBND về việc đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2024-2025
Kế hoạch số 5591/KH-UBND về việc đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2024-2025 Kế hoạch số 5591/KH-UBND
Loại văn bản Kế hoạch
Số, ký hiệu 5591/KH-UBND
Ngày ban hành 27-05-2024
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Trích yếu Về việc đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2024-2025
Ngày hiệu lực 27-05-2024
Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Số Công báo
Ngày xuất bản
Số, ký hiệu: 04/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 28/03/2024
Trích yếu: Về điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025 đã được ban hành tại Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 22/8/2022 và Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 21/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Số, ký hiệu: 27/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 21/07/2023
Trích yếu: Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025
Số, ký hiệu: 62/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 22/08/2022
Trích yếu: Phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025
Số, ký hiệu: 160/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 12/01/2018
Trích yếu: Ban hành danh mục nghề đào tạo, mức chi phí đào tạo và mức hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
5591_kh_ubnd.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh