Số công báo: 109+110 Ngày xuất bản: 08-09-2023
Nghị quyết số 27/NQ-HĐND về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025 Công văn số 27/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 27/NQ-HĐND
Ngày ban hành 21-07-2023
Cơ quan ban hành HĐND Tỉnh
Trích yếu Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025
Ngày hiệu lực 21-07-2023
Lĩnh vực Đầu tư - Xây dựng
Số Công báo 109+110
Ngày xuất bản 08-09-2023
Số, ký hiệu: 62/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 22/08/2022
Trích yếu: Phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025
27_nq_hdnd.pdf:
27_nq_hdnds.doc:
27_nq_hdnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh