Số công báo: 78 Ngày xuất bản: 05-06-2024
Quyết định số 1242/QĐ-UBND về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Quyết định số 1242/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 1242/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09-05-2024
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Trích yếu Về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
Ngày hiệu lực 09-05-2024
Lĩnh vực Tổ chức bộ máy - XDCQ
Số Công báo 78
Ngày xuất bản 05-06-2024
Số, ký hiệu: 4003/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 03/11/2021
Trích yếu: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài nguyên và Môi trường
Số, ký hiệu: 934/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 14/04/2021
Trích yếu: Về việc sắp xếp cơ cấu tổ chức Sở Tài nguyên và Môi trường
1242_qd_ubnd.pdf:
1242_qd_ubnd.doc:
1242_qd_ubnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh