Số công báo: 20 Ngày xuất bản: 14-05-2021
Quyết định số 934/QĐ-UBND về việc sắp xếp cơ cấu tổ chức Sở Tài nguyên và Môi trường. Quyết định số 934/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 934/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14-04-2021
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Trích yếu Về việc sắp xếp cơ cấu tổ chức Sở Tài nguyên và Môi trường
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực Tổ chức bộ máy - XDCQ
Số Công báo 20
Ngày xuất bản 14-05-2021
Số, ký hiệu: 3733/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 13/12/2019
Trích yếu: Sắp xếp cơ cấu tổ chức Sở Tài nguyên và Môi trường
934/QĐ-UBND:
934/QĐ-UBND:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh