Quyết định số 1312/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 2490/QĐ-UBND ngày 09/9/2015 của UBND tỉnh về việc ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong
Quyết định số 1312/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 2490/QĐ-UBND ngày 09/9/2015 của UBND tỉnh về việc ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong Quyết định số 1312/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 1312/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20-05-2024
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Trích yếu Về việc bãi bỏ Quyết định số 2490/QĐ-UBND ngày 09/9/2015 của UBND tỉnh về việc ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong
Ngày hiệu lực 20-05-2024
Lĩnh vực Tổ chức bộ máy - XDCQ
Số Công báo
Ngày xuất bản
Số, ký hiệu: 2490/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 09/09/2015
Trích yếu: Về việc ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong.
1312_qd_ubnd.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh