Số công báo: 32 Ngày xuất bản: 05-10-2015
Quyết định số 2490/QĐ-UBND ngày 09/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong. Quyết định số 2490/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 2490/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09-09-2015
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Trích yếu Về việc ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong.
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực Lao động - TBXH
Số Công báo 32
Ngày xuất bản 05-10-2015
Không có văn bản
2490/QĐ-UBND:
2490/QĐ-UBND:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh