Kế hoạch số 5347/KH-UBND về việc loại trừ sốt rét tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2024-2025 và tiến đến loại trừ sốt rét vào năm 2030
Kế hoạch số 5347/KH-UBND về việc loại trừ sốt rét tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2024-2025 và tiến đến loại trừ sốt rét vào năm 2030 Kế hoạch số 5347/KH-UBND
Loại văn bản Kế hoạch
Số, ký hiệu 5347/KH-UBND
Ngày ban hành 21-05-2024
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Trích yếu Về việc loại trừ sốt rét tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2024-2025 và tiến đến loại trừ sốt rét vào năm 2030
Ngày hiệu lực 21-05-2024
Lĩnh vực Y tế
Số Công báo
Ngày xuất bản
Không có văn bản
5347_kh_ubnd.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh