Kế hoạch số 5222/KH-UBND về việc thực hiện Chiến lược phát triển gia đình tỉnh Khánh Hòa năm 2024
Kế hoạch số 5222/KH-UBND về việc thực hiện Chiến lược phát triển gia đình tỉnh Khánh Hòa năm 2024 Kế hoạch số 5222/KH-UBND
Loại văn bản Kế hoạch
Số, ký hiệu 5222/KH-UBND
Ngày ban hành 17-05-2024
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Trích yếu Về việc thực hiện Chiến lược phát triển gia đình tỉnh Khánh Hòa năm 2024
Ngày hiệu lực 17-05-2024
Lĩnh vực Văn hóa - T.thao - D.lịch
Số Công báo
Ngày xuất bản
Số, ký hiệu: 3271/KH-UBND
Ngày ban hành: 14/04/2022
Trích yếu: Về việc thực hiện Chiến lược phát triển gia đình tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2022-2026
Số, ký hiệu: 678/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 10/03/2022
Trích yếu: Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển gia đình tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030
5222_kh_ubnd.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh