Quyết định số 678/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển gia đình tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030
Quyết định số 678/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển gia đình tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030 Quyết định số 678/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 678/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10-03-2022
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Trích yếu Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển gia đình tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030
Ngày hiệu lực 10-03-2022
Lĩnh vực Văn hóa - T.thao - D.lịch
Số Công báo
Ngày xuất bản
Không có văn bản
678_qd_ubnd.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh