Số công báo: 66+67 Ngày xuất bản: 01-01-0001
Chưa có file !
Nghị quyết số 08/NQ-HĐND về điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình nâng cấp, sửa chữa đường Thái Khang, đường Bình Hòa, xã Phước Đồng Công văn số 08/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 08/NQ-HĐND
Ngày ban hành 26-04-2024
Cơ quan ban hành Thành phố Nha Trang
Trích yếu Về điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình nâng cấp, sửa chữa đường Thái Khang, đường Bình Hòa, xã Phước Đồng
Ngày hiệu lực 25-04-2024
Lĩnh vực Đầu tư - Xây dựng
Số Công báo 66+67
Ngày xuất bản 01-01-0001
Số, ký hiệu: 157/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 07/10/2022
Trích yếu: Về chủ trương đầu tư công trình duy tu, sửa chữa đường Thái Khang, đường Bình Hòa, xã Phước Đồng
08_nq_hdndnt.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh