Số công báo: 63 Ngày xuất bản: 17-04-2024
Quyết định số 830/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực dân tộc thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã Quyết định số 830/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 830/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28-03-2024
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Trích yếu Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực dân tộc thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã
Ngày hiệu lực 28-03-2024
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Số Công báo 63
Ngày xuất bản 17-04-2024
Số, ký hiệu: 179/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 22/01/2024
Trích yếu: Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực dân tộc thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã
830_qd_ubnd.pdf:
830_qd_ubnd.doc:
830_qd_ubnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh